Föreläsningar / Workshops

Jag föreläser för stora och små grupper under teman som hållbar hälsa, stresshantering, hälsa och vikten av att ta pauser.
Jag erbjuder frukostseminarier, inspirationsföreläsningar och heldagar kring bland annat:

Arbetets påverkan på den professionella hjälparen.

För personal som arbetar med människor i kris och traumatiserade klienter och patienter. Föreläsning och workshop om hur den professionella hjälparen aktiveras känslomässigt och fysiologiskt i mötet med sina klienter och patienter. Hur hänger vårt mående ihop med klienternas/ patienternas mående, och vilka kopplingar finns till fysisk och psykisk ohälsa och kontaktyrken? Frågan om vems ansvar det är att arbeta på ett hållbart sätt med människor i kris dryftas, och framgångsfaktorer för att förebygga ohälsa ingår i innehållet. Föreläsning om begrepp och definitioner som förklarar teorin bakom arbetets påverkan varvas med diskussioner och reflektionsövningar.

Pausens magi

Pauser är ett underskattat men mycket kraftfullt verktyg för att skapa hållbarhet i både arbetslivet och privat. Med pauser under dagens lopp kan vi både förbättra vår prestationsförmåga, vårt psykiska mående, känslan av närvaro och vår nattsömn.

Det är lätt att prioritera bort pauser i vardagen, ibland för att vi upplever att vi inte har tid att pausa eller helt enkelt för att vi glömmer bort det.

Men hur pausar man? Och vad ska man göra under sin paus? Och framför allt, varför?

Inspirationsföreläsning om hur pausen kan skapa magi både i arbetet och privatlivet.

Stress- vad händer med kroppen och sinnet?

Vad är stress och vad gör den med våra kroppar? Hur kan vi förebygga stressrelaterad ohälsa?

Människan är byggd för att klara av stunder av stress, men i vårt tidevarv är våra stress- system aktiverade oftare än någonsin i människans historia. Det skapar i det närmaste en kronisk stress som påverkas oss både mentalt och fysiskt. De senaste tio åren har de stressrelaterade sjukskrivningarna ökat markant, och det är en uppåtgående trend som inte ser ut att stanna av.

Men med kunskap om kroppens reaktioner kan man medvetandegöra sig då stressen tar överhanden, och med enkla knep och metoder kan man också lära sig att kontrollera sina stressnivåer och därmed också förebygga stressrelaterad ohälsa.