Publicerat

Dödar hunden – om hon lämnar honom

I våldsamma relationer utnyttjas ofta husdjur för att skrämma och kontrollera

(publicerat 2017-09-30)

LÄS MER

Måste fler kvinnor dö innan ni förstår

Sommarmånaderna är en pina för utsatta i nära relationer ..

(publicerat 2017-06-24)

LÄS MER

Vi måste prata om sexvåldet i hemmen

Sommarmånaderna är en pina för utsatta i nära relationer ..

(publicerat 2017-06-24)

LÄS MER

Mer publicerat:

2018-04-26

ETC debatt om eldsjälar som bränner ut sig i arbetet med våld i nära relationer.

https://www.etc.se/debatt/eldsjalar-branner-ut-sig-pa-mans-vald-mot-kvinnor

 

2017-11-24

SVT Opinion inför den internationella dagen mot våld mot kvinnor

https://www.svt.se/opinion/linn-moser-hallen-och-eveliina-sinisalo-om-vald

 

2017- 09-30

Aftonbladet debatt om våld i nära relationer och husdjur.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/o4x9g/dodar-hunden–om-hon-lamnar-honom

 

2017-06-30

ETC Debatt om begreppet  ” Mäns våld mot kvinnor”.

https://www.etc.se/debatt/jo-det-handlar-faktiskt-om-man-och-vald

 

2017-06-22

Aftonbladet debatt om sexuellt våld i nära relationer.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/gqEBk/vi-maste-prata-om-sexvaldet-i-hemmen

 

2017-06-04

Aftonbladet debatt om det dödliga våldet mot kvinnor. ”Måste fler kvinnor dö innan ni förstår”?

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/JmaRX/maste-fler-kvinnor-do-innan-ni-forstar

 

2017-03-08

Sydsvenskan om hur kommunerna brister i arbetet att följa lagstiftningen gällande stöd till våldsutsatta.

https://www.sydsvenskan.se/2017-03-08/politiken-nar-det-galler-att-forhindra-vald-i-nara-relationer-forvandlas-inte-till-verklighet

 

2017-01-17

Aftonbladet debatt om det dödliga våldet i nära relation och vikten av att samhället screenar för våldsutsatthet.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7z3w4/vaga-fraga–sa-kan-vi-forhindra-morden

 

2016-12-19

SVT Opinion om vikten av att uppmärksamma barn som upplever våld i hemmet under jul-och nyårshelgerna. 

https://www.svt.se/opinion/moser-hallen-och-sinisalo-om-barn

 

2016-11-25

Göteborgsposten debatt om Regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

https://www.gp.se/debatt/pengar-styr-våra-insatser-1.3988280

 

2016-10-25

SVT Opinion om samhällets ansvar i arbetet mot våld i nära relationer.

https://www.svt.se/opinion/linn-moser-hallen-o-eveliina-sinisalo-om-vald-i-nara-relationer

 

2016-06-13

 Aftonbladet om det dödliga våldet mot kvinnor och bristen på kunskap hos Sveriges myndigheter.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/3joxMM/lotta-ar-dod-snart-mordas-en-ny-kvinna