Om eveliina

Eveliina är socionom med magisterexamen från Malmö Universitet. Hon har arbetat med våldsutsatta vuxna och deras barn i den ideella kvinnojoursrörelsen sedan tidigt 2000-tal. Sedan sin examen 2010 har hon arbetat som myndighetsutövande socialsekreterare för våldsutsatta vuxna i Malmö och Stockholm, och med personer med erfarenhet av prostitution och människohandel vid Mikamottaggningen i Stockholm.  

 

Eveliina är en erfaren inom samtalsmetodik och även vidareutbildad inom MI (motiverande samtal), lösningsfokuserad samtalsmetodik samt Signs of Safety och har studerat vid Nationellt Centrum för kvinnofrid i Uppsala.

 

Hon har stor erfarenhet av att samtala med och stötta personer som befinner sig i stressande och svåra livssituationer.

Under åren som socialarbetare blev Eveliina

engagerad i att sprida kunskap om våld i nära relationer och dess konsekvenser för den drabbade. Därför grundade

2015 Eveliina tillsammans med kollegan Linn Moser Hällen utbildningssatsningen Arvin Utbildning  som syftar till att sprida kunskap om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor för personal i myndighetssverige. Under åren utbildade Linn och Eveliina tusentals kollegor inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt den ideella sektorn. Arvin Utbildning drivs sedan våren 2019 av Linn.

 

Idag anlitas Eveliina som föreläsare inom offentlig och idéburen sektor för att sprida kunskap om våld i nära relationer, med kunder som exempelvis HR- avdelningar inom offentlig sektor.

 

Eveliina föreläser även om hur arbetet med människor i kris påverkar den professionella hjälparen. Ämnet ligger Eveliina varmt om hjärtat eftersom hon brinner för att skapa hållbarhet för personal inom människovårdande yrken och socialt arbete!

På sin fritid ägnar sig Eveliina åt äventyr med naturen i fokus. Hon löptränar, vågsurfar, vandrar, simmar och yogar.

Eveliina har en mångårig yogapraktik bakom sig och använder yoga som ett ”ankare” i livet. Under 2020 studerar Eveliina till yogalärare vid Nordiska Yogainstitutet. Eveliina brinner för att motivera människor till ett hållbart liv. I coachning använder hon sin breda kunskap om förändringsarbete för att klienten ska kunna fatta positiva och livsbejakande beslut.

Eveliina är yogalärare utbildad vid Nordiska Yogainstitutet (RYT 200) och diplomerad friskvårds- och kostkonsult. .