Yoga

Eveliina är Viryayogalärare utbildad vid Nordiska Yogainstitutet (RYT 200).

Viryayoga är en nordisk yogaform med rötter i bl.a Hatha- yoga. Viryayoga är för alla, oavsett tidigare erfarenhet, och bygger på biomekaniska principer för att minska skaderisken, vilket gör praktiken trygg och hållbar för deltagarna. Den stärker alla delar av kroppen och sinnet på ett balanserat och medvetet sätt.

Yoga för mig är ett sätt att förhålla mig till livet,

både på och utanför yogamattan. Yoga skapar närvaro i kroppen och stärker den, och samtidigt expanderar och stärks sinnet!

 

Livet består ju av med- och motgångar, och genom medvetenhet och mental och fysisk träning kan vi rusta oss bättre för att hantera dessa livets vågrörelser. Forskning visar att yoga aktiverar det parasympatiska nervsystemet, alltså kroppens eget lugn- och rosystem, och regelbunden yogapraktik har därför positiva effekter på vårt psykiska mående.

 

Min filosofi är att yogan ska vara för alla, som ett verktyg att plocka fram när det passar dig! Att yoga i olika miljöer, i skogen, i trädgården, i vardagsrummet, på bryggan, är både roligt och utmanande. Det ska vara roligt och peppande att yoga, och mitt mål är att deltagarna ska känna både sin egen kraft och en glädje i sin praktik.

Jag erbjuder:

Yoga för personalen, friskvårdsyoga: Jag kommer till arbetsplatsen och leder yogaklasser som passar alla nivåer. I dialog med er anpassar jag teman och fokus för klasserna för att möta de behov som er personal ger uttryck för, och som utgår från arbetsplatsens behov. Personal på ett kontor med stillasittande arbetsuppgifter har sannolikt andra behov än personal på ett plåtslageri eller ett äldreboende.

Yoga hemma: Samla ihop dina vänner och grannar i vardagsrummet, trädgården, på uteplatsen eller i föreningslokalen. Jag kommer till er, och leder en klass som är anpassad utifrån era förutsättningar.

Yoga i social utsatthet: Yoga är ett kraftfullt verktyg och komplement till personer i förändringsarbete. Social utsatthet och erfarenheter av våld och övergrepp påverkar den utsattes hälsa i många avseenden. Neuropsykologisk forskning visar att yogan kan vara ett effektfullt och tryggt verktyg för att ta sig igenom en kris, hantera ångest och möta sig själv där man är. Jag är socionom och har mångårig erfarenhet av att arbeta med traumatiserade personer med erfarenhet av övergrepp och våld, och anpassar yogan till att bli en trygg plats för läkning och återhämtning för deltagarna.

För aktuellt kalendarium och yogaklasser, se Kalendarium på Instagram.