Bok om våld i nära relationer.

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berättelser. Och framför allt ger den verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas.

Läs mer

Här berättar bland annat Kristina, en av många kvinnor som blivit utsatt för våld av en partner, om sina våndor kring att våga anmäla, om fortsatta hot och trakasserier (”tar våldet aldrig slut?”), om placering på kvinnojour och om vad som händer med barnen.

Några exempel ut innehållet:

  • Att hantera kvinnors våldsutsatthet i nära relationer
  • Barns upplevelser av att leva med våldsamma / våldsutsatta föräldrar
  • Socialtjänstens ansvar enligt lagstiftningen
  • Våld i nära relationer och rättsprocessen
  • Skyddsnät genom den ideella sektorn ( kvinnojourer och brottsofferjourer)
  • Professionellas utsatthet – att drabbas av sitt arbete och att minska arbetets negativa påverkan

 

Boken kan användas på socionomprogrammet, inom polisutbildningen och av alla som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn inom socialtjänsten, sjukvården, polisen, brottsoffer- och kvinnojourer.

”Jag är så glad att den här boken äntligen finns. Kunskap om våld mot kvinnor och övergrepp som sker i nära relationer behövs på samhällets alla nivåer. Extra viktigt är såklart att kunskapen finns hos alla stjärnor som dagligen möter utsatta i sitt arbete.! – Ida Östensson, ordförande Make Equal, medgrundare Fatta.

Boken finns att köpa i samband med föreläsningar enligt överenskommelse, eller kan beställas via Adlibris och Bokus.